vdaná, 3 děti
botanička, statutární zástupce ZO ČSOP Armillaria
absolventka oboru geobotanika na Přírodov
ědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze
zabývám se především botanikou a geobotanickými otázkami Libereckého kraje a přilehlých území, ekologií, ochranou přírody i životního prostředí, botanickými průzkumy a managementovými opatřeními v zájmu ochrany přírody a krajiny a popularizací vybraných problémů pro veřejnost
od roku 1996 pravidelná publikační činnost
zájmy: ochrana přírody a krajiny, občanská společnost a rozvoj neziskového sektoru, turistika a horolezectví, četba a zp
ěv, psychologie a sociologie
ženatý, dcera Kristýna
vysokoškolský pedagog TU Liberec a MU v Brn
ě
studia na MU v Brně a Karlově univerzitě v Praze
od r. 2000 byl členem zastupitelstva Libereckého kraje

od r. 2002 člen zastupitelstva m
ěsta Liberec
2002 - 2002 spolupracoval s Centrem pro ekonomickou a sociální strategii, v
ěnoval se problematice národnostních menšin a kulturní identitě
nyní se zabývá problematikou sočasné religiozity (náboženské problematiky)
dětská lékařka - alergoložka a imunoložka, lékařka v dětské ozdravovně Radostín
absolventka II.lékařská fakulty Univerzity Karlovy v Praze

od 2004 překladatelská činnost v oblasti alergologie
členka občanského sdružení Lidi pro Liberec, které v r. 1999 zorganizovalo
petici za ekologické nakládání s odpady na Liberecku

v rámci fungování města mi je blízká problematika zeleně, díky petici i nakládání s odpady
jako relativn
ě nenákladné vylepšení funkce radnice by se mi zamlouvalo
zřízení bezplatné telefonické linky, poskytující praktické informace o chodu m
ěsta
zájmy: jazyky, turistika, literatura

Pro správné zobrazení stránek musíte mít povoleno zobrazení aktivního obsahu
(*1966 v Liberci) - bez politické příslušnosti
- www stránky
(*1966 ve Frýdlantu v Čechách) - bez politické příslušnosti
(*1975 v Liberci) - člen Strany zelených
Jan Korytář, Mgr. - člen Strany zelených